Aktualno

Theculturetrip.com: Hostel Celica med deset najdoživetji v Sloveniji

23.02.2018

Hostel Celica v zadnji številki Travellerja

23.02.2018

Celica mestu: Pismo ljubljanskim svetnikom

22.02.2018

KUD SestavaCesta na Rožnik 41000 Ljubljana Mestna svet MOLMestni trg 11000 Ljubljana  V Ljubljani, 29. 1. 2018 Celica je celovito umetniško delo (gesamtkunstwerk), vsak poseg vanjo, bo napad na umetnost samo. Celica ni samo estetski, ampak etični fenomen, vsaka napačna poteza ne bo samo okrnitev, temveč skrunitev zgodovinskega spomina. Spoštovani svetniki Mestne občine Ljubljana,  ustvarjalci in avtorji svetovno znanega Hostla Celica združeni v KUD Sestava, ki ni samo društvo v javnem, interesu, temveč tudi nagrajenec za posebne dosežke MOL, smo zgroženi in ogorčeni nad tem kar se v tem trenutku dogaja s Celico, »svetovno znamenitostjo, ki dviguje blagovno znamko Ljubljane«, kar ji priznava tudi sedanja mestna uprava. Na zadnji seji mestnega sveta se je ob vprašanjih svetnikov odprla kratka razprava, v kateri so se nekateri svetniki zavzeli proti prodaji Hostla Celice. Res je, da po protestih domačih in tujih umetnikov, avtorjev iz KUD Sestava, drugih društev, štirih evropskih poslancev ter 2018 podpisnikov peticije in AKC Metelkova Celica ni bila prodana. Toda zato je še toliko bolj  nerazumno in nedopustno, da je Celica danes brez pravega razloga zaprta. Investicijska prenova ne more biti izgovor, kajti le ta bi se morala izvajati, kakor je v hotelih običajno ob delovanju hostla izven sezone.   Zadnjih štirinajst dni smo si močno prizadevali, da vendarle rešimo nastalo situacijo, v zadnjem hipu smo skupaj z nekaterimi mestnimi službami začasno preprečili iznos opreme, ki je integralni del Celice, pripravljeni smo bili v najkrajšem možnem času izvesti načrte prenove, vendar z zagotovilom da Celica ostane celovita, odprta in živa. Z nekaterimi mestnimi službami smo pripravili okvir po katerem bi bilo to mogoče. Pogodbo z minimalnim zagotovilom smo z naše strani celo podpisali. Vendar kljub velikim naporom do razumnega dogovora z MOL ni prišlo. Kot organizatorji kulturnega programa smo na pobudo oddelka za kulturo MOL v najkrajšem možnem času pripravili tudi petletni kulturni program. Bistvo Celice je, da deluje kot sodoben hostel, kulturni center in muzej zaporništva, zato je za njen obstoj pomembno naravnati vse tri razsežnosti, saj je Celica vrhunska kulturna dediščina in nepogrešljiv del slovenske in evropske zgodovine. Za rešitev je potreben širši dogovor, ne pa enostranska pogajanja s pristranskimi pogoji, zato vam kot najbolj odgovornim za mestno politiko, predlagamo, da v najkrajšem možnem času skličete izredno sejo, kajti smo v zadnjih trenutkih, ko je brez velikih posledic problem še rešljiv. Ne pozabimo, da gre za »svetovno znamenitost«, ki vpliva na »blagovno znamko Ljubljane«, zato pozivamo, da v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 hitro pride do razumne in sporazumne rešitve, kajti v nasprotnem primeru kaj lahko izbruhne, ne samo še eno od pohujšanj v dolini Šentflorjanski, temveč škandal, ki bo odmeval po vsem svetu.  Obrazložitev Projekt Celica je edinstven in hkrati eden izmed najuspešnejših in svetovno znanih projektov ohranjanja zgodovinskega spomina v mestu Ljubljana, ki zgodovine ne briše, temveč ji ponuja novo vsebino in s tem krepi zavedanje meščanov o lastni identiteti, hkrati pa jim ponuja odprt prostor kreativnega sobivanja. Projekt je edinstven ravno zaradi atmosfere, ustvarjene s prostim individualnim doprinosom, ki ga tvorijo številne umetniške vsebine, snovne in nesnovne, začasne ali stalne, ki v sam prostor vnašajo novo vzdušje, ki se postavlja ob bok boleči zgodivinski dediščini; je ne izničuje, ampak preoblikuje. Celica je hkrati primer kreativnega sobivanja s turisti, ki obiskujejo naše mesto, na način, da ti ne zaobidejo spoštovanja do meščanov in njihovega načina življenja, in tako ne pustijo mestu le svojih odpadkov, medtem ko dobiček kujejo le nekateri, ampak se prostor razvija na način, ki turiste aktivno ključuje med lokalne ustvarjalce ter širi obzorja mladim. Vendar pri tem ne gre pozabiti, da je prostor lahko tak le zato, ker so vsi številni umetniki pripravljeni doprinesti svoj nezamenljivi in edinstveni delež v skupni mozaik. Peticijo za ohranitev Celice je do sedaj podpisalo že skoraj 2018 meščanov, potencialnih podpisnikov in uporabnikov Celice pa je še več. Med podpisniki so tako tudi različna društva, ki so ali so nameravala tako ali drugače delovati in sodelovati s Celico, predvsem pa se peticija doslej še ni internacionalizirala. Če se osredotočimo le na mestno prebivalstvo, gre tu za izjemno heterogeno skupino, v kateri najdemo vse generacije ljudi vseh političnih prepričanj in poklicev, ter ustvarjalce vsebin najrazličnejših umetniških zvrsti in manifestacij. Ta skupina meščanov ima ravno tako legitimno kot katera koli druga skupina meščanov – denimo športnih navdušencev ali ljubiteljev opere – pravico zahtevati prostor in možnost za uresničevanje svojih kulturnih potreb in svojih potreb po javnem življenju v mestnem prostoru. Nedopustno je, da jim je ta pravica brez razloga, in celo brez kakršnih koli finančnih bremen za MOL, z ohromitvijo projekta Celice kršena, medtem ko se za potrebe drugih zainteresiranih skupin namenja celo relativno velike deleže mestnega proračuna. Celica, ki se je po finančni plati uspešno vzdrževala sama, MOL pa prinašala dobiček iz naslova najemnine, je hkrati ohranjala mestno dediščino, ter predstavljala prostor, ki je meščanom in turistom nudil sodoben bivanjski javni prostor z oblico kulturnih vsebin. Iz vseh teh in številnih drugih razlogov je poseganje v delovanje te strukture nerazumno, nerazumljivo in nedopustno in se bo kaj kmalu izkazalo za madež na slovesu Ljubljane. Vsak mestni svetnik posebej bo s svojim delovanjem v mestnem svetu moral sprejeti soodgovornost pred meščani in svetovno javnostjo bodisi za podporo in ohranitev ali pa ohromitev tega bisera vzdržega razvoja in kulturnega turizma. Celice ni mogoče ne prodati ne prevzeti, med drugim tudi zato, ker je delež tisočih umetnikov, ki je vezan na prostor in njegovo delovanje, neponovljiv in neprecenljiv. Ni je osebe, ki bi lahko podpisala predajo vseh avtorskih pravic na kogarkoli, še najmanj na enega lastnika. V tem smislu je Celica resnično množinski, javni, sobivanjski projekt, ki ni in ne more biti podvržen samovolji kakršnega koli monopola.                                 Pozivamo vas, da podprete izredno sejo, na kateri bo mogoče problematiko, ki se je odprla zaradi nedavnega ravnanja MOL v zvezi s tem projektom, podrobneje obravnavati. S spoštovanjem v imenu ustvarjalcev in avtorjev KUD Sestava Janko Rožič, arhitektin vodja kulturnega programa                                                     Vesna Krmelj, umetnostna zgodovinarkain predsednica KUD Sestava 

preberi več

Vandalizem nad Celico STOP ZDAJ!

25.01.2018

V letu 2015 je Mestna občina Ljubljana na svoji spletni strani objavila novico, da »začenja z družbeno odgovorno kampanjo proti vandalizmu 'Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.', s katero želi opozoriti na nesprejemljivost vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora.« Če povzamemo bistveno sporočilo: vsak meščan in vsaka meščanka naj prispeva svoj delež k prepoznavanju vandalizma, po svojih močeh naj ga preprečuje … Hvala za spodbudo: izpolnjujem svojo nalogo. Ne odmetavam čigumijev in ne prevračam korit z rožami, celo pokonci jih postavim, če naletim na prevrnjena in še zemljo poravnam. A našteti primeri so morebiti vandalizmi kategorije XS in S. A če gledamo v tla in smo pozorni le na odvržene papirčke, kaj hitro spregledamo nekaj velikega. V tem sporočilu opozarjam prav na vandalizem, ki se dogaja pred našimi očmi, njegove razsežnosti pa so izjemne: gre za nasilno zaustavitev delovanja Hostla Celica in nespoštovanje ustvarjalnega in umetniškega dela KUD Sestava ter onemogočanje njegovega nadaljnjega dela. To je vandalizem XXXL kategorije. Ali pa bi zaradi razsežnosti vandalskega početja morali predlagati novo kategorijo: G? Dober namen se potrjuje v dejanjih. Odgovorne pozivam: omogočite delovanje in razvoj Hostla Celica v sodelovanju z njegovimi avtorji, ustvarjalci in oblikovalci kulturnega programa. ** Za pojasnilo naj ponovim že zapisano: Čuvam svoje mesto in prijavljam, da se dogaja vandalizem* na Hostlom Celica! Pričakujem takojšnje aktivno varstvo! Hostel Celica je bil po umetniški preobrazbi iz vojaškega zapora podarjen vsem prebivalkam in prebivalcem Ljubljane, v tem smislu je Celica tudi moja skrb in veselje. Aktivno skrbništvo nad skupno lastnino, kulturnimi in naravnimi dobrinami mesta Ljubljane je poverjeno mestnim oblastem. Prisiljevanje v nenadno prekinitev hotelskih in kulturnih dejavnosti, zahteve, da najemnik izprazni prostore in odnese opremo ter s tem tudi razstavlja Celico, postavljanje absurdnih časovnih rokov za prenovo in še bi lahko naštevali - kako to drugače opisati kot vandalizem nad svetovno prepoznano zgodovinsko in kulturno dediščino? Zato kot prebivalka Ljubljane zahtevam, da se MOL takoj začne vesti kot dober in preudaren gospodar. Nemudoma mora ustaviti vse nadaljnje postopke, ki bi kakorkoli dodatno ogrozili Hostel Celica in to v vseh njegovih treh vidikih: v kulturnih, muzejskih in storitvenih dejavnostih dr. Zalka Drglin, pesnica, znanstvenica, meščanka Ljubljane *vandalízem -zma m (ȋ) slabš. poškodovanje, uničenje česa koristnega, lepega brez pravega razloga, namena; vir SSKJ Ljubljana, 24. januar 2018

preberi več

Tiskovna konferenca KUD Sestava pred Hostlom Celica, 25.1. 2018

25.01.2018

Tiskovna konferenca KUD Sestava pred Hostlom Celica, 25.1. 2018 (prva neprečiščena različica) Janko Rožič: Dober dan. Upam, da boste razumeli, da vam danes žal ne moremo odpreti prostora in vas pogostiti  v toplih prostorih.  Žal po petindvajsetih letih tudi mi ne moremo več vstopiti v nekdanji zapor, ki smo ga z dolgoletnimi napori preoblikovali v prostor odprtosti in novega srečevanja. Ključno, kar bi rad poudaril, je ravno ta nenormalnost stanja, to, da je nekdanji zapor spet zaprt kljub temu, da je kot Celica odmeval po svetu in postal svetovna znamenitost, ki Ljubljani, kakor so pripravljeni tudi priznati, dviguje blagovno znamko. Za nami je deset dni težkih dogovarjanj. Res je absurdno, da kot avtorji in ustvarjalci te stvaritve ne moremo biti poklicani, da bi se pogovarjali, kako jo izboljšati, na kakšen način njene kvalitete še izbrusiti, ampak da to dogovarjanje poteka kot nekakšna pogajanja – in da nas tudi v teh pogajanjih ne morejo ali nočejo razumeti, kajti za nas je ključno vztrajanje, pripravljeni smo izvesti obnovo, vendar mora v tem procesu Celica ostati celovita, odprta in živa. To je naš ključni pogoj. Glede na to, da smo eno pogodbo v začetku prejšnjega tedna že podpisali, v tej pogodbi je bilo neko minimalno zagotovilo, da Celica ostaja, potem pa je to izpadlo. S strani mesta pogodba ni bila podpisana, vsaka nadaljnja različica pa je glede na ohlapnost te temeljne pogodbe postajala še bolj dvoumna. Na koncu, tik pred zadnjim podpisom, smo dobili še zelo širok člen o avtorskih pravicah, po katerem naj bi ta - recimo - mala investicijska prenova potegnila za sabo pridobitev vseh avtorskih pravic, ki so tukaj notri in mi naj bi jih prenesli na naročnika, ki jih lahko proda tretji osebi. Mi kaj takega absolutno nismo mogli podpisati. Tudi mesto naše korigirane pogodbe ni podpisalo. Predvčerajšnjim smo dobili sporočilo, da odstopajo od teh pogajanj; z zaključkom, da so izgubili štirinajst dni dragocenega časa, ker se nismo uspeli dogovoriti, kar pa mislimo, da kaže na hud problem: oni brez potrebe zaprejo, dela se škoda, mi pa naj odgovarjamo. Dogovor z najemnikom bi bil možen, dolgoročno bi lahko naredili mehek prehod … Tudi novi kupec, ki je po vsej verjetnosti obstajal, saj se je nekdo zanimal za možno novo najemnino, verjetno Hostla ne bi zaprl vsaj dve, tri leta, preden drugi večji načrti, verjetno zaradi širjenja parcel na zahodu Metelkove, ne bi bili pripravljeni. Dejstvo je, da smo vendarle uspeli zdržati, do prodaje ni prišlo – kar bi bila na nek način likvidacija Celice in seveda tudi Metelkove. Po tem, z naše strani vendarle nekem uspehu, je naslednji korak mesta, da v trenutku zapre izvrstno delujoč hostel, ki je bil še lani na Lonely Planet spet uvrščen med deset najbolj domiselnih evropskih hostlov, pred enim letom pa na Guardianovi listi najbolj prestižnih … Če uporabim jezik, ki bi ga bolje razumeli na drugi strani, če bi šlo za fizkulturo, ne pa za kulturo, bi bil tak grob poseg prepoznan kot barbarski poseg v vrhunskega športnika, ki je štirinajst let v samem svetovnem vrhu. Vemo, kaj se je zgodilo na drsalniški sceni, v hipu je bila kariera nekoga, ki je posegel na vrhunsko športno polje, zaključena. Tukaj, kjer gre za izjemno redek, poseben uspeh kulture – namreč, skozi kulturni koncept smo odprli štirinajst delovnih mest  … no sedaj smo teden dni spremljali, kako so ljudje, ki so tu delali s srcem, povečini mlada ekipa, uigrana med sabo, ki je za ne-visoke plače predvsem rada delala v Celici, ker je bila to Celica, s težkim srcem, z neko usodno prelomnico, zapuščala ta prostor. Celica je med drugim imela tudi šest botrstev, vsak dan je dajala več kot enajst kosil vsem tistim, ki si jih drugače težko privoščijo. Tudi v tem socialnem smislu gre torej za absurdno škodo, ki je bila povzročena Ljubljani in tem okolju. Dejstvo je, da je Celica celovito umetniško delo, GesamtkunstWerk, in vsak poseg v tako delo je grobo barbarsko dejanje. Besedo predajam kolegoma. Vesna Krmelj: V imenu Kulturno-umetniškega društva Sestava, ki je društvo v javnem interesu in je od svoje ustanovitve – ustanovili smo se prav zato, da smo lahko kot formalna skupina komunicirali z mestom, ki je bilo ves čas naš sogovornik - nikoli se nismo pogovarjali z najemniki, ampak smo se pogovarjali z mestom, dokler je bilo to mogoče. Županja Vika Potočnik je izpeljala in sploh tudi omogočila, da se je začel proces prenove tega prostora … V tem trenutku je društvo po štiriindvajsetih letih postavljeno pred vrata, zaplenili so nam prostore, nimamo dostopa do razstave, ki je v galeriji niti do umetniških del, za katera smo skrbniki. Vsota, ki so nam jo ponudili v primeru, da bi sprejeli pogodbo, na edinem sestanku, ki sicer ni bil sestanek glede programa, čeprav smo mi program na njihov poziv napisali, je bilo govora o 8.000 evrih, kar mislim, da je dvomesečna plača enega vodilnega na mestnem zavodu brez dodatkov. Ne predstavljam si, kako bi program, kot ga je Celica imela: s toliko ljudmi, ki jih je tudi finančno podpirala s honorarji – s tem, da člani društva že nekaj let delamo povsem voluntersko – koliko referenc je omogočila, koliko je ambientov, ki so bili dragoceni za ustvarjalce; na kakšen način bi s temi sredstvi preživela, to je vprašanje. Še ena stvar je, ki bi jo izpostavila kot umetnostna zgodovinarka. V Narodni galeriji, ki je hram slovenske likovne kulturne dediščine – vsaj kar se tiče slikarske in kiparske - visi slika, ki je last privatnega lastnika. Čeprav je to njegova last - bila mu je vrnjena, potem, ko je bila po vojni odvzeta - on s to sliko ne more razpolagati, ker je to slika v javnem interesu in je del stalne zbirke Narodne galerije. Če bi si lastnik to sliko lahko izposodil in bi jo potem obrezal, ker mu ne bi šla v njegov okvir, ali pa bi jo celo porisal, ker mu ne bi ugajala takšna kot je, bi (verjetno) kazensko odgovarjal. Če pa kaj takega naredi mesto kot tisto, ki bi moralo delati v javnem interesu, in če z nečim, kar je v javnem interesu, tako ravna, se mi pa zdi nedopustno. Žiga Okorn: Mislim, da je to bistvo problema. Treba je razumeti, da so mesto in tisti, ki ga vodijo, tu zaradi meščanov, ne pa zaradi lastnih interesov. To, kar se tu dogaja, nikakor ni v duhu dobrega lastnika. Da gre nekdo zapreti hostel po treh letih - odkar je mesto postalo stoodstotni lastnik – medtem ko je najemnik ves čas prosil, da uredijo lastniške stvari, da uredijo, čigavo je kaj, da se trajno uredijo razmerja. Mesto ni imelo interesa. Zakaj? Na prvi tiskovni konferenci je mesto reklo, da Hostel prodaja zaradi tega, ker se ne ukvarjajo s hotelirstvom. Na drugi tiskovni konferenci so rekli, da se mesto ukvarja s hotelirstvom in da ima zavode, ki lahko to uspešno delajo in da so pripravili odlične programe in da bodo te izvajali. Teh programov ni nikjer, ker ti ljudje, ki naj bi prevzeli to vodenje, niso bili nikoli, niti enkrat v Celici! Niti enkrat. Prvič so prišli sem, v ta prostor pred enim tednom; tu zadaj gre za nekaj drugega. To si najbrž vsak misli pri sebi, ne vem pa, kdo si upa povedati. Kar pa se tiče avtorstva: Celica je avtorski projekt in avtorske pravice so neodtujljive. Kakršenkoli poseg v ta prostor: globlji ko bo poseg, hujše bo barbarsko delo in kot tako bo tudi označeno in zapisano v zgodovino. Uničevanje kipov po muzejih povzroča strašno zgražanje, s spreji špricati po Malevičevih slikah, to je hudo barbarstvo. Tukaj pri Celici gre za avtorsko delo in to avtorsko delo ni bilo nikomur nikoli predano. Leta 1998 je bilo na mestnem svetu izglasovano, da gre stavba v prenovo, da se zaščiti kot zgodovinski, kulturni in pričevalni spomenik. Mestni svet se je legitimno in legalno odločil, da postane ta prostor to, kar je sedaj, in da gre v prenovo skozi proces, ki smo ga mi začeli. Zato je sploh odbor za kulturo predlagal, da se ga zaščiti. Mi smo torej tukaj legitimni, od mestnega sveta in od županij Vike Potočnik in Danice Simšič dogovorjeni upravljalci in skrbniki programa. Vse to, kar se sedaj dogaja, je popolna manipulacija. Kar se izreče na mestu, je največkrat laž in se spodbije od ene tiskovne konference do druge. To lahko sami opazite. Zdaj bom prebral strokovno mnenje o avtorstvu, ki ga marsikdo najbrž ne pozna, ki ga je napisal odvetnik Križanec in ga je objavil na svoji spletni strani: »Kako pridobimo avtorsko pravico? Odgovor vas bo morda nekoliko presenetil. Po trenutno veljavni zakonodaji se za temeljito zaščito ne potrebuje prav noben formalni zapis ...« Se pravi da je Celica, čeprav je zaščitena kot blagovna znamka, naše avtorstvo. Mi smo se spomnili ime, mi smo ga oblikovali in mi smo ga promovirali in mi smo ga tudi naredili svetovno znanega. » … postopek registracije, izpolnjevanje formularjev in podobno. Zakaj? Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah od ZASPa v svojem 14. členu določa, da avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, kar pomeni, da avtorju pripada avtomatično.« Se pravi, da če se jaz podpišem pod svojo sliko, ta pripada meni, meni ni treba registrirati tega na ZAMPu, ne na Uradu za intelektualno lastnino ... .. avtorju pripada avtomatično. Ne glede na to, ali si jo pridrži ali ne. Enako velja v večini držav sveta, tudi v ZDA. .. To je stvar, ki jo je potrebno razumeti. Celica je kot celota avtorsko delo; od vogalnega kamna, rešetk, vzidave kipa na drugi strani. V bistvu ni delčka, ki ne bi bil avtorsko delo. Temnica s poslikavami ... s tem da so zaščitene – že to je avtorsko delo. Če ne, jih ne bi bilo. O čem se moramo pogovarjati? Novinarka: Ampak gospod Juvan sedaj prodaja to avtorstvo občini .. ime Celica. Pravite, da je to vaše? Žiga Okorn: To je problem, da je ŠOU prodajal . Težko je zasebniku, ki zaposluje 14, 15 ljudi in 20 zunanjih dobaviteljev ... in sedaj ŠOU reče: Prodajamo. Ali rečeš: prodajte tretjemu, ali kupiš. Tega človeka izpostavljat – on se je pač boril. Mi imamo z njim dobre izkušnje. Mi bi veliko raje, da Celica ni v zasebnih rokah. Nikoli nismo bili zato. Pravilno je, da ima to mesto. Ampak mesto samo brez ŠOUa tega nikoli ne bi prenovilo. ŠOU je bil takrat tista bistvena iskra. Novinar: Ali mislite, da je mesto večji zasebnik, kot zasebnik? Da mesto dela bolj v zasebnem interesu, kot dela zasebnik v zasebnem interesu? Janko: To je dobra teza. Žiga: To bi bil zelo lep naslov. .. Ker mi smo tudi zasebniki. Nam, odkar je Hostel zaprt ... mi imamo samo manjše stroške, mi trije konkretno. Mi nismo dobivali honorarjev. Zato porabljamo čas; zaradi procesa – ne zaradi pridobitniške želje. Janko: Hostel je bil izjemno dober projekt javno-zasebnega partnerstva. ŠOU-ov status je bil zasebni na nek način. ŠOU je bil neka čudna dvoživka v celem času svojega obstoja. In sedaj je kar naenkrat privatni del, ki ga je bivši direktor ŠOUovega Zavoda moral odkupiti, ker se je ŠOU odmaknil: tudi mestni svetniki so se s tem strinjali... dejansko pa najemnik ni dobil dolgoročnega najema. Dvakrat so bili vsi ljudje pred tem, da se bodo morali po pol leta umaknit. Tukaj je ključni problem. Za vsemi temi, tudi našimi pogajanji, je ves čas nek drug interes. Z nekaterimi mestnimi službami smo že prišli do tega, da se je Celica že sestavila spet nazaj z dobro voljo. Podpisali smo tudi v tej smeri pogodbo, pa vseeno ta ni šla naprej. Tukaj se mi zdi, da vsak poseg v to celovito umetniško delo - kjer sta po dolgem času od renesanse naprej vendarle spet povezana umetnost in arhitektura - bo pomenil resnično hudo barbarstvo. Ključna prelomnica bo čez nekaj dni, kajti najemnik ima v svojih osnovnih sredstvih velik del opreme, ki je integralni del Hostla. Mi smo prvič v petek pred desetimi dnevi zadnji hip ob 15h popoldne z enim sestankom preprečili iznos opreme. Ves čas smo upali, da bo prišlo na nek način do nekega normalnega pogovora in preprečitve te razstave naše Celice, ki jo že ves čas v Sestavi sestavljamo. Sedaj je ta problem še enkrat odprt. Ko bo najemnik dobil poziv, mora v osmih dneh odnesti vse, kar smatra, da je še njegovo. Ker je to v njegovih osnovnih sredstvih, mora za to poskrbeti, če mu seveda ne bo nekdo tega odkupil. Upali smo, da bo do odkupa prišlo. Cena je majhna, če lahko tako rečem. Ves čas nas gledajo kot tiste, ki se zavzemamo, da bi najemnik prodal brand Celice. Brand Celice, tako kot je Žiga povedal pripada (to so tudi odvetniki, ki se ukvarjajo z intelektualno lastnino rekli) pač nam. In je neodtuljiva. Da je ŠOU to zaščitil, je naredil s premočjo v svetu, kjer smo mi protestirali, ampak so nas enostavno preglasovali. Sedaj, ko smo pred tem, ali Celica preživi, ali ne preživi, je ta korak sedaj najpomembnejši v njeni zgodovini; njen uspeh je bil konvencionalen, bostvo nje same pa je globoka invencija. Ker združuje na nek način tiste stvari, ki jih Ministrstvo sedajle z razpisi poskuša sestaviti za podporo kulture. Podporna dejavnost kulturi je v Celici praktično že s tem, da ima 14 delovnih mest. Kultura sama in koncept pa je Celico postavila v tak okvir – ne samo, da ima zaradi dobro premišljenega koncepta konkurenčno prednost, postavili smo jo pravzaprav izven konkurence. V hipu je bila the hippiest hostel in the world in se še vedno (po petih letih investicijskega nevzdrževanja) uvršča (lansko leto novembra) na ključne lestvice najboljših hostlov v Evropi in v svetu. Kako si nekdo drzne tako vrhunsko stvaritev prizadeti tako, da jo blokira v ključnem delu?

preberi več

Vabilo na tiskovno konferenco KUD Sestava, ki bo v četrtek, 25. januarja 2018 ob 10. uri pred Hostlom Celica

24.01.2018

Kaj pomeni, da je Celica, ki naj ne bi bila nikoli več zapor, danes zaprta? Ustvarjalci in umetniki Celice ter kulturno umetniško društvo Sestava, v katerem delujemo avtorji projekta in organizatorji kulturno umetniškega programa Hostla Celica, vas vljudno vabimo na novinarsko konferenco, ki jo bomo tokrat prvič izvedli pred Celico, ker je nekdanji zapor, kljub našemu 25 letnemu prizadevanju, da ostane odprt, spet zaprt. Natančneje, zbrali se bomo pred vogelnim kamnom, kipom Jirija Kočice, vzidan je bil leta 2002 na samem začetku uradne prenove Celice. Predstavili vam bomo, kako so potekali pogovori z mestom, kako smo v zadnjem hipu preprečili iznos opreme, ki je integralni del celotne ureditve, kako smo si prizadevali, da Celica ostane celovita, odprta in živa in kako na koncu seveda nismo mogli podpisali pogodbe, v kateri ni bilo najmanjše sledi, da bo to tudi zagotovljeno. 25 let smo skrbeli zanjo, dali smo ji ime, dihamo z njo, kot njeni ustvarjalci, ne uničevalci. Celica ni samo »svetovna znamenitost«, kar ji priznava celo mesto, temveč celovito umetniško delo, vsak poseg vanjo, bo napad na umetnost samo. Celica ni samo estetski, temveč etični fenomen, vsaka napačna poteza ne bo samo okrnitev, temveč skrunitev zgodovinskega spomina. Janko Rožič, arhitekt in vodja kulturnega programa, Žiga Okorn, slikar Jiri Kočica, kipar Vesna Krmelj, umetnostna zgodovinarka in predsednica KUD Sestava ter drugi člani in podporniki KUD Sestava   Vabljeni! Z lepimi pozdravi, Ljubljana, 24. 1. 2018

preberi več

KOLEDAR DOGODKOV

Pisma podpore

JUHANI PALLASMAA: appeal to your cultural understanding and judgement in protecting the Hostel Celica

Izjava Chrisa Eckmana, pesnika, glasbenika in glasbenega producenta, frontmana svetovno znane skupine Walkabouts

dr. Žarko Paić: Hostel Celica na udaru je barbarske neoliberalne rasprodaje s prijetnjom likvidacije

Podpora Bernharda Waldenfelsa, nemškega fenomenologa in slovenskega filozofa Deana Komela

Pismo podpore Moderne Galerije

Javni, kulturni prostori so last vseh prebivalcev Ljubljane, pa tudi njenih obiskovalcev, zato jih pač ni mogoče prodajati ..

Pismo podpore ga. Tanje Fajon

Odziv urada predsednika Boruta Pahorja

Dr. Milan Zver: Izražam Vam svojo podporo v prizadevanjih za ohranitev dejavnosti kulturnega centra in muzeja Hostla Celica

Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in življenje, pomembno je, da jo ljudem približamo, ne pa da jo uničujemo

Le kdo bi se odrekel lastništvu tako uglednega objekta v mestu, ki tako veliko stavi na prihodnost kult. turističnega razvoja

Poročanja ...

Delo: Oprema Celice bo pristala na garažni razprodaji

11.01.2018

V KUD Sestava so na današnji novinarski konferenci v ljubljanskem hostlu Celica izrazili upanje, da bo tik pred iztekom roka za izselitev sedanjega najemnika hostla sklenjen dogovor med Mestno občino Ljubljana in najemnikom Tomažem Juvanom. Ta pravi, da občina zavrača vsako ponudbo sodelovanja z njim. Arhitekt Janko Rožič je danes pozval Juvana, naj ne odpelje opreme iz hostla, ki je glede na poslovne knjige v njegovi lasti. Juvan je namreč napovedal, da bodo imeli v petek »garažno razprodajo«, na kateri bodo del opreme odprodali. Preostalo opremo nameravajo shraniti v skladišče in kasneje namestiti na novi lokaciji, kjer bi nadaljevali poslovanje. Več opcij, propadle so vse Juvan je danes komentiral tudi trditve ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da za opremo in blagovno znamko Celica od občine zahteva »nerazumen znesek«. Koliko konkretno je zahteval, sicer ni hotel povedati, pojasnil pa je, da so občini ponudili več različnih možnosti. »Pripravili smo več predlogov za mesto. Trije predvidevajo, da bi nam podaljšali najem hostla za pet let, poleg tega bi mi pokrili polovico investicije v obnovo. Imeli smo tudi predlog, da celotno investicijo pokrijemo sami, v zameno pa nam občina omogoči postaviti glamping hiške,« je naštel Juvan. Po njegovih besedah so ponudili tudi opcijo, da občina za deset let vzame v najem opremo hostla in blagovno znamko Celica ter možnost, da občini predajo celotno znanje, kontakte novinarjev, agencij, agentov, dva meseca na lastne stroške izobražujejo novega najemnika in mu prepustijo tudi za 120.000 evrov že sklenjenih rezervacij. KUD Sestava proti zaprtju zaradi obnove V KUD Sestava tudi nasprotujejo ideji občine o začasnem zaprtju hostla za njegovo celovito obnovo. Da je prenova hostla nujna, se po Rožičevih besedah strinjajo. Rožič, sicer arhitekt, ki je pred 24 leti pripravil idejno zasnovo za prelevitev starih mestnih zaporov v hostel Celica, nasprotuje začasnemu zaprtju. Kot je dejal, je Celica »živ organizem« in bi jo bilo mogoče zunaj sezone prenoviti tudi med obratovanjem in izvajanjem kulturnih dejavnosti. V enem mesecu pa kljub zaprtju hostla ne bi bilo mogoče prenoviti, je prepričan Rožič. Zanje je nesprejemljiva tudi možnost, da hostel ne bi več deloval pod imenom Celica. »Ne strinjamo se, da se ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk slovenskega turizma razgradi, da Celica ne bo več Celica,« je poudaril Rožič. Zato upajo na dogovor med občino in Juvanom za odkup blagovne znamke Celica. več v povezavi ...

preberi več

24ur.com - 'Garažna razprodaja' opreme iz hostla Celica – nekaj bodo prodali, nekaj pa shranili v skladišču

11.01.2018

Najemnik hostla Celica napoveduje, da bodo imeli v petek "garažno razprodajo", na kateri bodo del opreme odprodali, ostalo pa nameravajo shraniti v skladišče in kasneje namestiti na novi lokaciji. Kot pravi, občina zavrača vsako ponudbo sodelovanja z njim, čeprav naj bi ji ponudili več predlogov. V KUD Sestava pa še vedno upajo na dogovor. V KUD Sestava so na novinarski konferenci v ljubljanskem hostlu Celica izrazili upanje, da bo tik pred iztekom roka za izselitev sedanjega najemnika hostla prišlo do dogovora med Mestno občino Ljubljana in najemnikom Tomažem Juvanom. Ta pravi, da občina zavrača vsako ponudbo sodelovanja z njim. Arhitekt Janko Rožič je Juvana pozval, naj ne odpelje opreme iz hostla, ki je glede na poslovne knjige v njegovi lasti. Juvan je namreč napovedal, da bodo imeli v petek "garažno razprodajo", na kateri bodo del opreme odprodali. Ostalo opremo nameravajo shraniti v skladišče in kasneje namestiti na novi lokaciji, kjer bi nadaljevali s poslovanjem. nadaljevanje v povezavi ... 

preberi več

Vandalizem nad Celico STOP!

Čuvam svoje mesto in prijavljam vandalizem* na Hostlom Celica! Pričakujem takojšnje aktivno varstvo! Hostel Celica je bil po umetniški preobrazbi iz vojaškega zapora podarjen vsem prebivalkam in prebivalcem Ljubljane, v tem smislu je Celica tudi moja skrb in veselje. Aktivno skrbništvo nad skupno lastnino, kulturnimi in naravnimi dobrinami mesta Ljubljane je poverjeno mestnim oblastem. Prisiljevanje v nenadno prekinitev hotelskih in kulturnih dejavnosti, zahteve, da najemnik izprazni prostore in odnese opremo ter s tem tudi razstavlja Celico, postavljanje absurdnih časovnih rokov za prenovo – kako to drugače opisati kot vandalizem nad svetovno prepoznano zgodovinsko in kulturno dediščino ? Zato kot prebivalka Ljubljane zahtevam, da se MOL takoj začne vesti kot dober in preudaren gospodar. Nemudoma mora ustaviti vse postopke, ki bi kakorkoli ogrozili Hostel Celica in to v vseh njegovih treh vidikih: kulturni, muzejski in storitvenih dejavnostih. dr. Zalka Drglin, pesnica, znanstvenica, meščanka iz Ljubljane *vandalízem  -zma m (ȋ) slabš. poškodovanje, uničenje česa koristnega, lepega brez pravega razloga, namen, vir SSKJ vir slike: zdravje.si

11.01.2018

preberi več

Hostel Celica: Negotova usoda ljubljanske svetovne znamenitosti (Večer, 29.12. 2017)

V hostlu Celica imajo za prve noči novega leta vse kapacitete polno zasedene, nam je sporočila Tanja Lipovec. "Verjamemo, da bo hostel tudi po koncu leta lahko normalno nadaljeval s svojo dejavnostjo,“ je pojasnila, da je januarska zasedenost trenutno okoli tretjinska. Sedanja najemna pogodba med Mestno občino Ljubljana in podjetjem TJs, ki ima v lasti tudi zavod Šouhostel, ki vodi hostel Celico, se izteče 31. decembra. V hostlu pravijo, da se je direktor Tomaž Juvan v zadnjih dneh sestal z odgovornimi na MOL glede možnosti za podaljšanje najemnega razmerja. Na MOL so medtem na naša vprašanja o načrtih in sestankih glede prihodnosti Celice odgovorili le, da bodo "o zadevi javnost pravočasno obvestili". Sredi decembra namreč do javne dražbe, ki jo je razpisal MOL, ni prišlo, saj ni nihče vplačal zahtevane varščine. Tako zemljišče, na katerem se nahaja stavba, v kateri je svetovno znani hostel Celica, muzej v nekdanji podzemni temnici in galerijski prostori, ostaja last občine. V nekdanji stavbi zapora na Metelkovi pa v zadnjih štirinajstih letih ne prenočujejo le popotniki z vseh koncev sveta, ampak v kulturno-umetniškem društvu Sestava skrbijo, da se tam odvija tudi pester kulturno-umetniški program. V prostorih nekdanje jetnišnice je tako razstavljalo že več kot 400 likovnih umetnikov in nastopilo preko 1000 glasbenikov. Mnogi ustvarjalci so svoja umetniška dela tudi podarili Celici. nadaljevanje na povezavi:  https://www.vecer.com/hostel-celica-negotova-usoda-ljubljanske-svetovne-znamenitosti-6375662

30.12.2017

preberi več

RTVSLO.SI: Hostlu Celica preti "sovražni prevzem" - ustvarjalci in umetniki opozarjajo, da se MOL obnaša kot zasebn

"Osnovna dejavnost mora podpirati tudi kulturno dejavnost v hostlu," je med drugim prepričan Janko Rožič, vodja kulturnega programa v Hostlu Celica, ki ga tam več kot dve desetletji ustvarjajo v okviru Kulturno-umetniškega društva (KUD) Sestava. Po naznanitvi Mestne občine Ljubljana (Mol), da se je odločila hostel prodati na dražbi 14. decembra z izklicno ceno 2,34 milijona evrov, so se oglasili avtorji projekta in organizatorji programa v njem, ki odločitvi Mola ostro nasprotujejo. Ne glede na lastništvo naj bi v stavbi ostala hotelska dejavnost, objekt pa bo zaščiten, je te dni zatrdil župan Zoran Janković. Po njegovih besedah pogovori glede lastništva Hostla Celica, ki je od lani v 100-odstotni lasti Mola, potekajo že dlje časa. Uradne ponudbe po trditvah Mola za zdaj še ni. KUD Sestava je po javnih vodstvih po hostlu, pogovornem in pesniškem večeru, koncertu in projekciji instalacije Kolektivno srce danes organiziral še novinarsko konferenco. Kot je uvodoma pojasnil Janko Rožič, se je KUD Sestava v iskanju podpore zdaj obrnil še na vlado, ki jo poziva, naj prepreči prodajo ali "kakršnokoli drugačno zlorabo" Celice. Odprto pismo so naslovili na premierja Mira Cerarja, ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ministra za kulturo Toneta Peršaka, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalškain druge "najbolj odgovorne za razmere v državi". Več v povezavi 

12.12.2017

preberi več

Outsider.si: Celica in nedeljivost celostne umetnine

Prodaja stavbe hostla Celica, ki jo načrtuje Mestna občina Ljubljana, je v zadnjem tednu dvignila veliko prahu. Vodstvo Celice je proti načrtu protestiralo in objavilo javno pismo, ki mu je včeraj sledilo županov javni odgovor. Vmes se je zgodil še javni protest, ki je (zaenkrat) odgnal zainteresirane kupce. Zagata je na žalost predvsem lastniška, kar ne zbuja upanja na preprosto in hitro rešitev, ki bi bila v interesu javnosti. Obenem pa v domačih merilih razkriva širšo zagato, o kateri smo na Outsiderjevi strani razpravljali pred kratkim: o pohodu gentrifikacije in umiku javnih ustanov iz branikov javnega prostora. Kljub navideznemu lastniškemu sporu je ravno uspeh Celice namreč tisti, ki najbolj ogroža njen obstoj. Zavajajoče bi bilo trditi, da je Celica predvsem hostel – že od samega začetka se načeloma komercialni značaj mladinskega hotela nedeljivo prepleta z javnimi vsebinami. Teh ne sestavlja le bogat kulturni program, ampak je vpisan v samo arhitekturno zasnovo in prenovo objekta. Celica namreč brez zapora, ki se je tako ali drugače zapisal v slovensko predosamosvojitveno zgodovino, ne  bi bila to, kar je. Po navadi nekoliko osladen izraz »živa zgodovina« v hostlu pridobi zelo otipljiv in dobeseden pomen. Prespati v zaporniški celici tu pač ni le fetišizirana turistična izkušnja, ampak tudi gesta naseljevanja lastne zgodovine, čeprav še tako minimalna. Vendar pa to ni edini presežek hostla – če bi bilo tako, se ne bi kaj dosti razlikoval od »turizma doživetij« v ostankih preteklih režimov vzhodnoevropskih turističnih destinacij. Ključna gesta prenove pred štirinajstimi leti je bila njena umetniška ambicioznost, ki je pri nas ustvarila eno izmed redkih sodobnih celostnih umetnin. Družbena in kulturna reintegracija nekdanjega zapora je bila izvedena precej bolj uspešno kot integracija katerega izmed njenih nekdanjih zapornikov! Med umetniki, ki so sodelovali pri preureditvah nekdanjih zaporniških prostorov v prenočišča, v vodstvu hostla upravičeno opozarjajo na nekatere, ki so danes svetovno proslavljeni ustvarjalci (med njimi finski arhitekt Juhani Pallasmaa in angleški kipar Antony Gormley). Ne le arhitekturna in umetniška oprema, ampak tudi kontinuiran umetniški program iz Celice ustvarjajo več kot le v času zamrznjeno stavbo (in tudi več kot le efemerni poslovni koncept). Na prvi pogled bi bila primerjava z baročno celostno umetnino, kjer se arhitektura skupaj z likovno, gledališko, glasbeno in literarno umetnostjo združuje v eno nedeljivo celoto katoliške maše, seveda malce komična. Vendar pa se v Celici vsaj formalno dogaja podobna, čeprav popolnoma sodobna sinteza umetnosti in izraznih sredstev, kar jo dela v našem prostoru in času za izjemno dragocen javni prostor. Nadaljevanje na povezavi http://outsider.si/celica-in-nedeljivost-celostne-umetnine/

12.12.2017

preberi več

DELO.si: Metelkovci za pomoč zaprosili državo

Ljubljana – Ker MOL od prodaje hostla Celica kljub javnim pozivom ne odstopa, je KUD Sestava na vlado in njene ministre naslovila odprto pismo, naj po hitrem postopku zaščiti vrhunsko slovensko in evropsko kulturo dediščino ter prepreči zlorabo in uničenje te kulturne, turistične in poslovne vrednote.Pismo so poleg Janka Rožiča, vodje programa v hostlu Celica, podpisali tudi drugi ustvarjalci, ki so »proti prodaji in uničenju Celice«. Z njim so opozorili, da bi bil nedopusten škandal in cinizem brez primere, če bi tako reprezentančno vrednoto slovenske kulkture in turizma izgubili prav na pragu Evropskega leta kulturne dediščine leta 2018. Še sploh, ker je v preobrazbi zapora v hostel sodelovalo kar 80 domačih in tujih umetnikov, ki so vzpostavili vizijo in umetniški koncept. Poleg tega so zaradi javnega delovanja Celici in Ljubljani podarili številna izjemno pomebna umetniška dela in na ta način so urejene tudi avtorske pravice. Tudi sama Celica je bila »poklonjena«, zato po mnenju Sestave pripada mestu. In da si ne moremo privoščiti, da bi bila to še ena od 800 izgubljenih enot kulturne dediščine (vseh vpisanih je sicer 30.000), kolikor smo jih izgubili od leta 2012 do danes.Svetniška pobuda Kulturnike iz KUD Sestava pa je izjemno neprijetno presenetila tudi pobuda samostojnega mestnega svetnika Denisa Strikovića, da bi upravljanje hostla Celica in kulturno dogajanje v njem prevzel mladinski center Mladi zmaji. Svetnik, ki je bil ob izvolitvi član stranke Združena levica, kasneje pa je iz nje izstopil in je formalno samostojni svetnik (glede na svoje razprave in glasovanje pa je zelo blizu Jankovićevi listi LZJ), je za tako potezo pripravil zelo »zanimivo« obrazložitev. Trdi, da se je občini kot lastnici hostla s tem, ko je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani prodala ustanoviteljske pravice zavoda Šouhostel in ko konec leta poteče najemna pogodba s tem zasebnim subjektom, ponudila priložnost, da prevzame njegovo upravljanje in da »dejavnosti v tem objektu nadgradi z mladinskim centrom in kulturnim prostorom«. Zadnji bi bil prvenstveno namenjen kulturnemu in umetniškemu ustvarjanju mladih in promociji njihovega dela. In dodal, da območje Metelkove »potrebuje mladinski center, ki bo ponudil prostor in organizirano kakovostno preživljanje prostega časa za mlade in mlade goste našega mesta«. Meni, da tudi mladinske organizacije potrebujejo mladinski hostel, ki jim bo omogočil uspešno izvajanje mednarodnih projektov v Ljubljani. Pri tem navaja, da imajo številne slovenske občine mladinske centre in hostle pod eno streho, v Ljubljani pa da imamo uspešen javni zavod Mladi zmaji, ki je takšno zgodbo o uspehu »sposoben speljati tudi v glavnem mestu Slovenije«. Ta bi, pravi Striković, prinesla tudi del samofinanciranja delovanja Mladih zmajev.  več v povezavi na delo.si

12.12.2017

preberi več

Pričevanja ...

Pričevanja blogerjev: Kash Bhattacharya, Budget Traveller

12.12.2017

I visited Celica first back in 2012 while inter-railing across Europe. I had been on the road for almost a month by the time I came to Ljubljana. I was tired, home sick a bit and needed to chill. Celica was my perfect home away home. Moment I stepped in, felt like I had been welcomed into someone’s home. I rested well. Food was fabulous. Met some great travellers from all walks of life. Plus in the garden of Celica I had the honour of listening to a local poet doing a reading from his new book. Loved how events like this would bring locals into the hostel. The best hostels are those where tourists meet locals and becoming a meeting point for exchanging stories and cultures from across the world. Celica is that kind of hostel and a truly unique part of the the heritage and identity of the city-that’s why I keep coming back to Ljubljana and recommending this hostel to my readers. I stayed in Celica because of its amazing history and heritage. Places like Celica are part of the DNA of Ljubljana and such a big part of the story of this city. Ultimately, you can find great design and comfort anywhere but the history, heritage is what makes Celica a truly unique hostel and one of its kind in the world. You can’t replace that or find that in any other place in Ljubljana or across the world. Kash Bhattacharya (Budget Traveller; www.budgettraveller.org)

preberi več

Pričevanja blogerjev: Gemma Armit, Two Scots Abroad

12.12.2017

Myself (Gemma) and Craig from Two Scots Abroad stayed with Hostel Celica in 2016 and to date it is one of the coolest hostels we've stayed in, located in the coolest area of Ljubljana. It would be a tragedy if future visitors to Slovenia did not get the chance to spend a night there. It was one of the reasons that our trip to Slovenia was loved and it brings an edge to a calm city. Gemma Armit (Two Scots Abroad; www.twoscotsabroad.com)

preberi več

Pričevanja popotnikov: Linn Kjos Falkenberg - Travellinn

12.12.2017

Staying at Hostel Celica was a wonderful and special experience, and also learning about the artists that made the personal touch on the prison cells. I tell everyone I meet that are going to Ljubljana that they have to stay there at least one night for the experience. And I hope to be able to spread the love in the future as well! Good luck, and I hope you can tell us all good news again soon! Linn Kjos Falkenberg (Travellinn; www.travellinn.net)

preberi več

Pričevanja blogerjev: Katie, Traveling Spud

Pričevanja popotnikov: Sarah & Kris - Jetsetting Fools

Pričevanja blogerjev: Karolyna in Patrick

Vse se začne s Celico

Celici z ljubeznijo

8.12.2017

Celica na Metelkovi 8 v Ljubljani, zgodovinska pričevalka preobrazbe sprva vojaškega zapora, nato Celica Svetlobe, porojena z duhovno iskro dveh dolgoletnih prijateljev, Janka in Jiřija. Sledi pol desetletja iskrenih prizadevanj umetnikov za preobrazbo temačnih hodnikov in celic, ki danes dihajo različnost in enkratnost prostorov hiše s svetlobo horizontale in vertikale; vsak, še tako droben detajl Celice nosi v sebi zanimivo zgodbo preobrazbe. Hostel Celica je že drugo desetletje pomembno stičišče in središče filozofov, matematikov in fizikov, arhitektov, poetov, kiparjev, slikarjev, plesalcev, pevcev, glasbenikov, pripovedovalcev zgodb, svetovnih popotnikov, ki s svojo človečnostjo in ustvarjalnostjo gradijo novo Kateno Mundi, duhovno čakro Ljubljane, Slovenije, Zemlje. O tem pričajo tudi priznanja širšega svetovnega prostora, pridobljena z leti dela Celice v arhitekturnem in vsebinskem smislu. Celica je tudi dvanajstletno domovanje kvarteta Pella, ki je v času nastanka na povabilo Janka Rožiča našla na stežaj odprta vrata hiše. Rekel je: »Dobrodošli, z vašo pesmijo senčno stran hiše spreminjate v sončno, za vsako pesem vam iskrena hvala.« Vaje smo imeli v galeriji Srečišče, tem stičišču ustvarjalnosti, kjer glasovi še posebno lepo zvene. Naš vodja, mojster Ljuben Dimkaroski je med nas vabil tudi trenutne mimoidoče, ki so se čudili dinamiki in ritmom makedonske in slovenske ljudske pesmi. Naključna srečanja so rojevala nove stike, znanstva, prijateljstva, nova potovanja v svet. Samo Celici in ljudem v njej, ki so srce hiše, se lahko zahvalim za skoraj tisoč izvedenih koncertov Pelle po Evropi, za likovne razstave in literarne večere, namenjene tudi zamejskim Makedoncem in Slovencem po svetu, za številne možnosti povezovanj z glasbeniki v Celici sami, za prenos znanj s človeka na človeka, za mnoga srečanja likovnikov, poetov ... za vse do sedaj doživeto! In ... veselim se novih zgodb v hostlu Celica, s člani kulturnega društva Sestava, s starimi prijatelji, z novimi znanci. Čeprav je mojster Ljuben lani poleti odšel, pojemo Pellice v hostlu Celica dalje za Ljubezen in Veselje, za Iskrivost človeškega Duha, pa tudi za Spomin in Opomin. Tako kot nam ne morete vzeti modrine neba, tako nam tudi Celice ne morete vzeti! Metoda Postolski Košir, v imenu vokalne skupine Pella in Kulturno makedonskega društva Pella V Ljubljani, šestega decembra 2017

preberi več

Izjava Chrisa Eckmana, pesnika, glasbenika in glasbenega producenta, frontmana svetovno znane skupine Walkabouts

1.12.2017

Celica's international reputation as an innovative and welcoming hostel is well documented. But Celica is also a vibrant and essential component of Ljubljana's music and arts community. I am a musician who has travelled all over the world playing concerts and I have found very few places that offer the inclusive and creative atmosphere that Celica does. Because of this, I continue to return to Celica as both a performer and as a member of the audience. The experience is unique and irreplaceable and part of an ongoing, shared vision where the local community and the international guests at the hostel create a necessary and borderless connection and dialogue. Celica's positive impact on Ljubljana cultural scene, far exceeds it size. It would be a terrible and inexplicable loss if Celica - as we know it - was no longer burning bright.  Chris Eckman / Vibrant Global Sound

preberi več

Dejavnice

1.12.2017

Spomini na Dejavnice so spomini na srednješolska leta, ki jih osebno povezujem na več načinov z zapori. Na eni strani avtoritarni šolski sistem in represivni internat. Na drugi strani pa bivši zapor na Metelkovi, kjer se je v tem času že odvijala dejavnost Sestave, skupine ustvarjalcev, ki so zasedli zapuščene vojaške zapore in jih skozi pogovore, so-dejavnost in so-ustvarjalnost začeli sestavljati v zavetišče in prenočišče mladih popotnikov. Šlo je predvsem za to, da se ohrani zgodovinsko dejstvo (ki ga je mesto hotelo zabrisati), hkrati pa se prostore, kjer je bila ljudem odvzeta svoboda, včasih tudi svetloba, ohrani in spremeni do te mere, da prostor omogoča prostost, pogovor, vpogled…           V polju Dejavnic, v Srečišču (danes galerija Srečišče v Hostlu Celica) sem srečal kiparja Jirija Kočico, arhitekta Janka Rožiča in Iro Zorko, slikarja Žiga Okorna in druge. Šlo je za neke vrste šolo, ki nam je skozi likovno dejavnost in individualne pogovore razkrivala ozadja vojaških, šolskih in političnih sistemov v katere smo vpeti, razpirali in analizirali smo marketinške strategije oglasov… pogovori, razmišljanja, predavanja in predajanja življenjskih izkušenj; osmišljanje vsega kar nas obdaja, etika, ekologija, ravno to, o čemer v srednji šoli nismo slišali ničesar. Vseskozi odprti krog, pretok ljudi, skupna spoznavanja in izkušnje, ki so nas prevečkrat pripeljale do uvida civilizacijske zablode. Človek se v najstniških letih miselno ukvarja s težkimi temami, kot so eksistenca, smisel življenja itd. Te teme so bile tesno povezane s prostorom v katerem smo se srečevali, zato so bile tudi os pogovorov. Dana nam je bila možnost polne odgovornosti in posledično svobode. Te priložnosti nam v srednješolskih letih ni dal nihče. Lahko trdim, da so Dejavnice marsikomu osmislile življenje. Meni so spremenile odnos in pristop do umetnosti, do narave, do vzgoje, učenja in poučevanja. Domen Rupnik Profesor oblikovanja in umetnosti at SERŠ Maribor

preberi več

Spomini na Dejavnice ...

4. tiskovna konferenca KUD Sestava

3. tiskovna konferenca KUD Sestava

Člani Prismojenih profesorjev bluesa na torkovem jamu, ...

Petkov jam v Celici

Res izjemen večer s številnimi glasbeniki

Tiskovna konferenca

Glasbeno presenečenje s tiskovne konference

Tiskovna konferenca 6. del

Tiskovna konferenca 5. del

Tiskovna konferenca 4. del

Tiskovna konferenca 3. del

Tiskovna konferenca 2. del

Tiskovna konferenca 1. del

Izjava Z. Jankovića glede prodaje Hostla Celica

Tiskovna konferenca

Pred koncertom

Celica mestu

Feb 23, 2018
Theculturetrip.com: Hostel Celica med deset ...
Po "zaslugi" ljubljanskega župana zaprta Hostel Celica še vedno navdušuje tuje medije, da svoje bralce ...
(0)
Feb 23, 2018
Hostel Celica v zadnji številki Travellerja
Svetovno znane revije za popotnike še vedno opozarjajo svoje bralce na Hostel Celica, turistično destinacijo, ki ...
(0)
Feb 22, 2018
Celica mestu: Pismo ljubljanskim svetnikom
KUD SestavaCesta na Rožnik 41000 LjubljanaMestna svet MOLMestni trg 11000 Ljubljana V Ljubljani, 29. 1. 2018Celica ...
(0)
Jan 25, 2018
Vandalizem nad Celico STOP ZDAJ!
V letu 2015 je Mestna občina Ljubljana na svoji spletni strani objavila novico, da »začenja z družbeno ...
(0)
Jan 25, 2018
Tiskovna konferenca KUD Sestava pred Hostlom ...
Tiskovna konferenca KUD Sestava pred Hostlom Celica, 25.1. 2018 (prva neprečiščena različica)Janko ...
(0)
Jan 24, 2018
Vabilo na tiskovno konferenco KUD Sestava, ki bo v ...
Kaj pomeni, da je Celica, ki naj ne bi bila nikoli več zapor, danes zaprta?Ustvarjalci in umetniki Celice ter kulturno ...
(0)
Jan 14, 2018
Razdejanje Celice? Odločen NE!
Združenje Naravni začetkiZaloška cesta 541000 Ljubljanawww.mamazofa.org Razdejanje Celice? Odločen ...
(0)
Jan 11, 2018
Delo: Oprema Celice bo pristala na garažni ...
V KUD Sestava so na današnji novinarski konferenci v ljubljanskem hostlu Celica izrazili upanje, da bo tik pred ...
(0)
Jan 11, 2018
24ur.com - 'Garažna razprodaja' opreme iz ...
Najemnik hostla Celica napoveduje, da bodo imeli v petek "garažno razprodajo", na kateri bodo del opreme odprodali, ...
(0)
Jan 11, 2018
3. tiskovna konferenca KUD Sestava z dne 11.01. ...
Glede na tiskovno konferenco MOL vam bomo predstavili, zakaj se objekta, ki smo ga ustvarjali deset let, ne da prenoviti ...
(0)
Jan 11, 2018
Vandalizem nad Celico STOP!
Čuvam svoje mesto in prijavljam vandalizem* na Hostlom Celica! Pričakujem takojšnje aktivno varstvo!Hostel ...
(0)
Jan 10, 2018
Vabilo na tiskovno konferenco KUD Sestava, ki bo v ...
Ustvarjalci in umetniki Celice ter kulturno umetniško društvo Sestava, v katerem delujemo avtorji projekta ...
(0)