"Kje, na katerem mestu bi lahko kdajkoli videli

toliko spoštovanja do stare arhitekture, ko se

je gradila nova arhitektura?"

(dr. Darko Likar, 2003)