Člani društva političnih zapornikov in drugih žrtev komunističnega režima najostreje protestiramo proti nameravani odprodaji Hostla Celica in pripadajočega muzeja na javni dražbi.

Gre za nesprejemljiv in aroganten odnos Mestne občine Ljubljana do slovenske polpretekle zgodovine. Hostel Celica v sedanji obliki  in njen muzej predstavljata slovensko kulturno in zgodovinsko dediščino Slovenije, sta živ spomenik nekega časa, za katerega želimo, da se ne bi nikdar več ponovil.

Prodaja Celice komurkoli,  ki bi sledil zgolj logiki profita, bi pomenila zelo verjetno uničenje tega dragocenega spomina na žrtve absolutističnih in totalitarnih režimov, in tega preprosto ne smemo dovoliti.

 

David Tasič, predsednik DPZ

V Ljubljani, 29. Novembra 2017