Celica na Metelkovi 8 v Ljubljani, zgodovinska pričevalka preobrazbe sprva vojaškega zapora, nato Celica Svetlobe, porojena z duhovno iskro dveh dolgoletnih prijateljev, Janka in Jiřija.

Sledi pol desetletja iskrenih prizadevanj umetnikov za preobrazbo temačnih hodnikov in celic, ki danes dihajo različnost in enkratnost prostorov hiše s svetlobo horizontale in vertikale; vsak, še tako droben detajl Celice nosi v sebi zanimivo zgodbo preobrazbe.

Hostel Celica je že drugo desetletje pomembno stičišče in središče filozofov, matematikov in fizikov, arhitektov, poetov, kiparjev, slikarjev, plesalcev, pevcev, glasbenikov, pripovedovalcev zgodb, svetovnih popotnikov, ki s svojo človečnostjo in ustvarjalnostjo gradijo novo Kateno Mundi, duhovno čakro Ljubljane, Slovenije, Zemlje.

O tem pričajo tudi priznanja širšega svetovnega prostora, pridobljena z leti dela Celice v arhitekturnem in vsebinskem smislu.

Celica je tudi dvanajstletno domovanje kvarteta Pella, ki je v času nastanka na povabilo Janka Rožiča našla na stežaj odprta vrata hiše. Rekel je: »Dobrodošli, z vašo pesmijo senčno stran hiše spreminjate v sončno, za vsako pesem vam iskrena hvala.«

Vaje smo imeli v galeriji Srečišče, tem stičišču ustvarjalnosti, kjer glasovi še posebno lepo zvene. Naš vodja, mojster Ljuben Dimkaroski je med nas vabil tudi trenutne mimoidoče, ki so se čudili dinamiki in ritmom makedonske in slovenske ljudske pesmi. Naključna srečanja so rojevala nove stike, znanstva, prijateljstva, nova potovanja v svet. Samo Celici in ljudem v njej, ki so srce hiše, se lahko zahvalim za skoraj tisoč izvedenih koncertov Pelle po Evropi, za likovne razstave in literarne večere, namenjene tudi zamejskim Makedoncem in Slovencem po svetu, za številne možnosti povezovanj z glasbeniki v Celici sami, za prenos znanj s človeka na človeka, za mnoga srečanja likovnikov, poetov ... za vse do sedaj doživeto!

In ... veselim se novih zgodb v hostlu Celica, s člani kulturnega društva Sestava, s starimi prijatelji, z novimi znanci.

Čeprav je mojster Ljuben lani poleti odšel, pojemo Pellice v hostlu Celica dalje za Ljubezen in Veselje, za Iskrivost človeškega Duha, pa tudi za Spomin in Opomin.

Tako kot nam ne morete vzeti modrine neba, tako nam tudi Celice ne morete vzeti!

Metoda Postolski Košir,

v imenu vokalne skupine Pella in Kulturno makedonskega društva Pella

V Ljubljani, šestega decembra 2017