Podpiram prizadevanja za ohranitev Celice, ki je pomembna tako iz kulturnega, urbanističnega kot socialnega vidika. Kot ste že sami opozorili, pa je to tudi v nasprotju z idejo Evropskega leta kulturne dediščine, ki ga bomo obeležili prihodnje leto.

Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje, pomembno je, da jo ljudem približamo, ne pa da jo uničujemo. Naša dediščina ni samo stvar preteklosti, ampak pomembno sooblikuje tudi našo prihodnost. Ob enem pa gre tukaj tudi za poseg v avtonomen prostor posebnega pomena, ki je danes nedvomno že ikoničen del Ljubljane in Slovenije, ne nazadnje pa predstavlja tudi pomembno turistično točko, ki je mednarodno priznana in prepoznana.
Upam, da bodo vaša prizadevanja uslišana in da zgolj komercialno-profitna logika ne bo prevladala nad svobodo misli, kulturo in umetnostjo, kar so nedvomno vrednote, ki jih simbolizira tudi Celica!
Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam,
Dr. Igor Šoltes
Evropski poslanec