Mestna občina Ljubljana

G. Zoran Jankovič, župan

g. Janez Koželj, podžupan

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

A P E L

Spoštovani!

ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) je le leto po izglasovanju svoje avtonomije, leta 2005, podelila svoje prve stanovske nagrade, Zlate svinčnike. Med izbranimi projekti, ki so bili takrat nagrajeni, je bil tudi Art hostel Celica, ki je, še preden je postal svtovno znan, prepričal domačo stroko s svojim celovtim pristopom, pri katerem je v daljšem participativnem procesu sodelovalo 80 arhitektov in umetnikov pod vodstvom Društva Sestava ter ustvarilo celostno umetnino in izjemen, odprti prostor kreativnega srečevanja. 

Projekt je hkrati demonstriral, da je mogoče relativno anonimno historično arhitekturo, ob tem obremenjeno še s težkim zgodovinskim spominom, s celovitim pristopom in konceptualno jasno vizijo prenoviti v odlične prostorske potenciale. Tako je Celica dokaz, da lahko stavbno dediščino naših naselij - namesto da jo pustimo propadati ali da jo celo rušimo - prenavljamo kot javno dobro na zelo kakovosten, izviren in kulturen način!

Zato smo bili na ZAPS toliko bolj presenečeni, ko smo izvedeli, da namerava MOL Celico prodati na dražbi in to celo le kot objekt, razločen od opreme oz. vsebine, torej ločen od svoje ključne identitete! S tem bi Ljubljana izgubila tako delček svoje posebne prepoznavnosti, kot tudi javni prostor avtonomne kulture in popotniškega turizma, ki jo poleg ostalih arhitekturnih in umetniških stvaritev uvršča na svetovni kulturni zemljevid.

Javni, kulturni prostori mest so last vseh prebivalcev Ljubljane, pa tudi njenih obiskovalcev, zato jih pač ni mogoče prodajati na tak način, voljeni predstavniki mesta pa morajo z njim upravljati kot z javno lastnino, ne pa kot s privatno gospodarsko ali delniško družbo. Glede na podobne primere se ob tem poraja tudi upravičen strah, da za procesi prodaje stojijo zgolj partikularni pridobitni motivi, ki s kakovostjo prostora in dejavnostmi v njem nimajo nobene povezave. 

Ob vseh njenih zgodovinskih pričevanjih pa je Celica tudi pomnik našemu osamosvojitvenemu boju, v njej pa hkrati živo pričujejo kulturni prostori in vsebine; torej gre za dve vrednoti in komponenti stavbnega spomenika, simbolno in kulturno, ki sta se zlili v eno! Slednje predstavlja redkost tudi v veliko širšem merilu.

Zaradi vsega omenjenega apeliramo na župana Jankovića in podžupana Koželja ter na druge predstavnike mestne oblasti, da se odpovejo prodaji Celice in ji raje pomagajo - v duhu kulture in v smislu odgovornega gospodarja - še naprej razvijati njene ustvarjalne vsebine!

S pozdravi,

Predsednik skupščine ZAPS

Aleksander Ostan

Predsednik ZAPS

Aleš Prijon