Spoštovani,

pošiljam vam zgolj kratko in  splošno mnenje. ker v tem trenutku nismo dovolj seznanjeni s širšo problematiko povezano s Celico.

Vsekakor  podpiramo koncept Celice, kot je bil  izoblikovan skupaj s Sestavo in njen pomen tako za kulturno četrt Tabor kot tudi  za naš širši prostor.

Ta edinstveni projekt je treba nadaljevati tako, kot je bil zasnovan in ga zavarovati pred resnejšo komercializacijo te ideje, ki bi  gotovo  začela spodkopavati prostor drugačne  kulture na Metelkovi .

Lep pozdrav, Zdenka Badovinac